Nachádzate sa tu

Zmena poriadku svätých omší v centre mesta

     Po Veľkej noci sa začala generálna oprava Kostola sv. Alžbety na Dolnej ulici, v ktorom konali bohoslužby bratia vincentíni a komunita gréckokatolíkov.
     Na odporúčanie biskupského úradu budú počas opravy kostola presunuté bohoslužby z Kostola sv. Alžbety do Kostola Svätého kríža.

     Od nedele 10. mája 2020 dôjde dočasne k zmene poriadku svätých omší v našej farnosti.

SVÄTÉ OMŠE BUDÚ NASLEDOVNE:

NEDEĽA

Farský kostol: 7.00 – najmä pre seniorov; 11.00; 16.30 hod. (Farnosť BB-mesto)
Kostol sv. Bystríka – Nemce: 9.00 hod. (Farnosť BB-mesto)
Kostol Svätého kríža: 8.00 (vincentíni); 9.45 (Farnosť BB-mesto); 11.00 (gréckokatolíci); 19.00 hod. (vincentíni)


PONDELOK  PIATOK

Kostol Svätého kríža: 6.00; 15.30 hod. (vincentíni)
Farský kostol
: 12.00; 16.30 hod. (Farnosť BB-mesto)


SOBOTA

Kostol Svätého kríža: 6.00 hod. (vincentíni)
Farský kostol: 16.30 hod. (Farnosť BB-mesto)

PRIKÁZANÉ SVIATKY POČAS PRACOVNÝCH DNÍ

Kostol Svätého kríža:  6.00; 15.30 (vincentíni); 17.00 hod. (gréckokatolíci)
Farský kostol: 10.00; 12.00; 16.30 hod. (Farnosť BB-mesto)
Kostol sv. Bystríka – Nemce: 18.00 hod. (Farnosť BB-mesto)

     Zmena sa dotýka týchto svätých omší: ranná svätá omša v Kostole Svätého kríža, ktorá bývala o 6.30 hod. sa presúva na 6.00 hod; nedeľná svätá omša ktorá bývala o 8.30 hod. vo farskom kostole sa presúva na 8.00 hod. do Kostola Svätého kríža.

     Výsledok tejto zmeny je dohovor kňazov v centre mesta a odporúčanie biskupského úradu, aby v kostoloch v centre mesta bola v nedeľu dopoludnia svätá omša približne každú hodinu v niektorých z kostolov na námestí (7.00; 8.00; 9.00; 9.45; 11.00). Podobne aj vo všedné dni budú v centre mesta tri ranné sväté omše (6.00; 7.00; 8.30), svätá omša na poludnie o 12.00 hod. a tri popoludňajšie/večerné sväté omše (15.30; 16.30; 18.00).

     Úprimne Pán Boh zaplať za pochopenie!

 

Rozpis bohoslužieb v centre mesta Banská Bystrica (pdf.)

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk