Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Vyučovanie náboženstva

Vyučovanie náboženstva je na základných a stredných školách. V našej farnosti je:
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa.

(Text bude doplnený)

Copyright © 2017 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk