Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Sviatok sv. Františka Xaverského

Slávnosť titulu katedrály
V sobotu 3. decembra 2016 bude v Banskobystrickej diecéze slávnosť patróna diecézy a katedrálneho kostola – svätého Františka Xaverského. Slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Františka Xaverského bude v sobotu o 8.30 hod. Hlavným celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Ďakovná svätá omša
V nedeľu 4. decembra 2016 o 18.00 hod. bude taktiež v Katedrále sv. Františka Xaverského ďakovná svätá omša za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Približne v tom čase budú na tento úmysel sväté omše aj v Bratislave a Košiciach.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk