Nachádzate sa tu

Slávnosť všetkých svätých a "dušičky"

     V piatok 1. novembra na slávnosť všetkých svätých je prikázaný sviatok. V tento deň nás zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na svätej omši. Keďže je pracovné voľno, poriadok svätých omší bude ako v nedeľu. Už večerná svätá omša vo štvrtok bude zo slávnosti. Vo farskom kostole budú sväté omše o 7.00, 8.30, 11.00 a 16.30 hod., v Kostole Svätého kríža o 9.45 hod. a v Nemciach o 9.00 hod. Od 16.00 hod. bude vo farskom kostole do večernej svätej omše vyložená Oltárna sviatosť na poklonu a osobné odprosenie. Po večernej svätej omši bude v piatok o 17.30 hod. pobožnosť za zosnulých pri Kaplnke Najsvätejšieho srdca Ježišovho nad schodmi v cintoríne.
     V sobotu 2. novembra na spomienku všetkých verných zosnulých budú sväté omše nasledovne: o 6.30 hod. v Kostole Svätého kríža, vo farskom kostole o 10.00 a 16.30 hod. Po večernej svätej omši, ktorá bude obetovaná za zomrelých farníkov, bude vo farskom kostole pobožnosť za našich zomrelých. 2.11. máme kňazi možnosť sláviť tri sväté omše, preto v tento deň cez sväté omše nebudeme spovedať. Veriaci, ktorý 2.11. nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš), urobí vyznanie viery (pomodlí sa Verím v Boha), môže získať úplné odpustky pre duše v očistci.
     Od 1. do 8. novembra je možné raz denne získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, keď navštívime cintorín a tam sa pomodlíme za zomrelých. Okrem toho sa žiada splniť ďalšie tri podmienky: 1. svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), 2. sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a 3. modlitbu na úmysel Svätého Otca (Otče náš, ZdravasʼSláva Otcu). A ďalej ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk