Nachádzate sa tu

Slávnosť patrocínia kostola v Starej Sásovej

     V piatok 17. januára 2020 bude o 17.00 hod. v Kostole sv. Antona a Pavla v Starej Sásovej inaugurovaná sásovská poštová známka s personalizovaným kupónom a výročná turistická vizitka, pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sásová. Jedná sa o odpustkovú listinu vydanú 13. februára 1350 v Avignone, kde sa spomína kostol zasvätený sv. Antonovi a Pavlovi, pustovníkom. Sásová bola najväčšou poddanskou dedinou mesta Banská Bystrica.
     Oslava patróna chrámu v Starej Sásovej, spojená s vydaním poštovej známky, bude v piatok pokračovať slávnostnou svätou omšou o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať vdp. dekan Gabriel Brendza. V nedeľu 19. januára bude slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod. zo slávnosti patrónov chrámu celebrovať páter Branislav Dado SJ.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk