Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Prvé sväté prijímanie

V piatok 10.3. o 15.00 hod. začneme v Kostole Svätého kríža s farskou sviatostnou katechézou pre všetkých tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk