slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

220. výročie narodenia biskupa Štefana Moysesa

     Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvo Banská Bystrica, Katedrou histórie FF Univerzity Mateja Bela a Spolkom banskobystrických historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Vás pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moysesa pozývajú na medzinárodnú  konferenciu o jeho živote a diele 24. októbra 2017 v Thurzovom dome na Námestí SNP 4 v Banskej Bystrici.

Milión detí sa modlí ruženec

     Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 opäť pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známa ako Kirche in Not) už pozvalo k účasti na tejto medzinárodnej iniciatíve mnohé školy, detské a mládežnícke organizácie, rehoľné a farské spoločenstvá.

Blahorečenie dona Titusa Zemana

     V sobotu 30. septembra bude v Bratislave blahorečenie dona Titusa Zemana, na ktoré srdečne pozývame. Z našej farnosti pôjde autobus, na ktorý sa ešte môžete prihlásiť v kancelárii fary, alebo v sakristii kostola. Odchod autobusu bude ráno o 5.00 hod. spred farského kostola.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

     V utorok 15. augusta 2017 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie a zároveň slávnosť patrónky nášho farského kostola, ako aj celej našej farnosti. Sväté omše budú nasledovne: už v pondelok 14.8. večer o 16.30 hod. bude vo farskom kostole svätá omša zo sviatku. V utorok 15.8. budú všetky sväté omše vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie: o 6.30; 10.00 a 16.30 hod. V Kostole Svätého kríža v utorok ráno svätá omša nebude a o 12.00 hod. svätá omša taktiež nebude.

Diplomový organový koncert

     V sobotu 12. augusta 2017 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutoční večer o 17.30 hod. diplomový organový koncert Denisy Gibalovej Kabáčovej, pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie a patrocínia nášho farského kostola. Srdečne pozývame!

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk