slideshow 6 slideshow 9

Požehnanie dopravných prostriedkov

     V nedeľu 28. júla 2019 sa o 15.00 hod. uskutoční na parkovisku Koliby u Krištofa pri Uľanke požehnanie motorových vozidiel.
     Svätý Krištof, ktorého liturgická spomienka pripadá na sviatok svätého Jakuba 25. júla, je patrónom šoférov, cestujúcich a pútnikov.

plagát (jpg.)

Úcta relikvií bl. Zdenky Schellingovej

     Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica-Fončorda, z príležitosti blížiacej sa liturgickej spomienky bl. sestry Zdenky, pozýva v nedeľu 28. júla 2019 na banskobystrickú kalváriu pod Urpínom: o 14.15 hod. modlitba krížovej cesty a o 15.30 hod. svätá omša s možnosťou úcty relikvií bl. Zdenky Schellingovej.

Slávnosť Škapuliarskej Panny Márie

     Bosí karmelitáni, ktorí pôsobia na Kalvárii pod Urpínom v Banskej Bystrici, pozývajú v utorok 16. júla 2019 na slávnostnú svätú omšu v kalvárskom kostolíku o 18.30 hod., ktorú bude celebrovať vdp. Andrej Darmo, farár v Trnavej Hore. V deň slávnosti bude u karmelitánov možné prijať škapuliar.

EMfest (Eucharistia a Mária) 2019

     Katolícke spoločenstvo EMfest tím Vás srdečne pozýva na podujatie inšpirované Mladifestom v Medžugorí. Téma 13. ročníka znie „Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím“. Stretnutie EMfest sa uskutoční 13. júla 2019 na Starých Horách.

Cyrilometodská púť v Selciach

     V piatok 5. júla 2019 sa v Selciach uskutoční diecézna cyrilometodská púť. V Kostole sv. Cyrila a Metoda bude o 9.30 hod. spoločná modlitba posvätného ruženca a slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk