slideshow 6 slideshow 9

Mládežnícke stretká

     Mladých opäť srdečne pozývame na mládežnícke stretnutia v našej farnosti, ktoré bývajú v sobotu po večernej svätej omši, približne dvakrát do mesiaca. Najbližšie sa takéto stretnutie uskutoční v sobotu 12. januára 2019 v zasadačke farského úradu o 17.30 hod.

Trojkráľový koncert v Podlaviciach

     Srdečne Vás pozývame na trojkráľový koncert speváckeho zboru CREA musica v nedeľu 6. januára 2019 o 16.00 hod. v Kostole Svätého Ducha v Podlaviciach. Diriguje Veronika Veverková a ako výnimočný hosť vystúpi Jaroslava Poloňová.

Banícke vianočné kantácie

     V stredu 26. decembra 2018 bude po večernej svätej omši vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 17.30 hod. koncert Baníckeho spevokolu zo Starých Hôr, spolu so spevokolom zo starohorskej baziliky. Srdečne Vás pozývame.

plagát (jpg.)

Adventný koncert

     Pozývame Vás na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční v Kostole nanebovzatia Panny Márie po večernej svätej omši v utorok 18.12. o 17.30 hod. Účinkujú spevácke zbory, komorný orchester a sólisti Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

plagát (pdf.)

Biblická nedeľa

     Druhú adventnú nedeľu slávime ako Biblickú nedeľu. Konferencia biskupov Slovenska nás vyzýva, aby sme dali dôležitosť Božiemu slovu v našich životoch, v adventnom čase sa stíšili a započúvali do textov Svätého písma v príprave na slávenia Slova, ktoré sa stalo telom.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk