slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Mládežnícke fašiangové stretko

     Mladých od 14 rokov srdečne pozývame na fašiangové stretnutie v našej farnosti, ktoré bude v sobotu 10. februára 2018 po večernej svätej omši v zasadačke farského úradu o 17.30 hod. So sebou si môžete priniesť rôzne fašiangové dobroty a samozrejme dobrú náladu.. ;)

Slávnosť patrónov kostola v Starej Sásovej

     V nedeľu 21. januára 2018 bude vo Farnosti Banská Bystrica-Stará Sásová slávnostná svätá omša o 10.00 hod. z príležitosti oslavy patrónov Kostola sv. Antona, pustovníka a sv. Pavla Thébskeho. Hlavným celebrantom slávnosti bude prior benediktínov v Sampore, o. Vladimír Kasan OSB.

Zomrel kňaz nášho dekanátu

     V pondelok 8. januára 2018 nás v neskorých večerných hodinách predišiel do večnosti vdp. Daniel Bédi, farár vo farnosti Banská Bystrica-Podlavice, v dekanáte Banská Bystrica-mesto. Vdp. Daniel Bédi zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby. Vo farnosti Banská Bystrica-Podlavice sa s p. farárom Danielom rozlúčime pri svätej omši v piatok 12. januára 2018 o 16.00 hodine.

Spevník Detského speváckeho zboru Úsmev

     Detský spevácky zbor Úsmev, ktorý spieva v našej farnosti pri svätých omšiach vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v nedeľu a vo vybrané sviatky o 11.00 hod. vydal aktualizovanú verziu spevníka bez akordov, ktorý si môžete tu stiahnuť

Banícke kantácie vo vianočnej oktáve

     Srdečne Vás pozývame na koncert Baníckeho spevokolu zo Starých Hôr, ktorý v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vystúpi so spevokolom zo starohorskej baziliky v piatok 29. decembra 2017 po večernej svätej omši o 17.30 hod.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk