slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Divadelné predstavenie v Kostole sv. Alžbety

     Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku so zastúpením v Banskej Bystrici, pozýva z príležitosti 400. výročia založenia svojho prvého Spolku v Châtillon vo Francúzsku, na svoje divadelné predstavenie „O založení prvého Spolku kresťanskej lásky v Châtillon, do Kostola sv. Alžbety v nedeľu 26. februára o 18.30 hod. Účinkujú sympatizanti Vincentskej cesty.

5. výročie pomníka nenarodeným deťom

     V sobotu 25. februára 2017 si vo farnosti Nevoľné, v dekanáte Žiar nad Hronom, v Banskobystrickej diecéze pripomenú 5. výročie požehnania pomníka nenarodeným deťom. Pomník na cintoríne v Nevoľnom je prvým pomníkom na pochovávanie nenarodených detí na Slovensku. Pri príležitosti tohto výročia bude vo farskom Kostole premenenia Pána v Nevoľnom slúžiť svätú omšu Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Svätá omša začne v sobotu 25. februára 2017 o 10.00 hod.

eRko kurz Začíname

     eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré sa venuje deťom a usiluje sa tvorivo vyplniť voľný čas detí a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu, ponúka kurz „Začíname“, ktorý je určený tým, ktorí začínajú, resp. chcú začať, pracovať s deťmi.

Sviatok sv. Františka Xaverského

Slávnosť titulu katedrály
V sobotu 3. decembra 2016 bude v Banskobystrickej diecéze slávnosť patróna diecézy a katedrálneho kostola – svätého Františka Xaverského. Slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Františka Xaverského bude v sobotu o 8.30 hod. Hlavným celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Birmovka v roku 2017

     V tomto roku bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania 15. októbra 2017. Zápis birmovancov prebieha vo farskej kancelárii do konca januára a príprava začne vo februári. Birmovanci, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti (Banská Bystrica-mesto), potrebujú krstný list.

Stránky

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk