slideshow 6 slideshow 9

Májové litánie k Panne Márii

     Od stredy 1.5. budú bývať v máji každý deň pred večernou svätou omšou o 16.30 hod. vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie mariánske litánie. Každý štvrtok ráno o 7.45 hod. budú v Kostole Svätého kríža májové litánie pre žiakov a učiteľov Základnej cirkevnej školy.

Slávenie veľkonočných sviatkov

     ZELENÝ ŠTVRTOK je dňom ustanovenia Oltárnej sviatosti – Eucharistie. V tento deň bude vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. celebrovať spolu s kňazmi diecézy svätú omšu diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, pri ktorej posvätí oleje a kňazi si obnovia svoje sľuby. Osobitne Vás pozývame na túto svätú omšu.

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou

     Tzv. spoločná spoveď v našej farnosti bude vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v sobotu 13. apríla 2019 od 14.00 hod., kedy prídu spovedať aj ďalší kňazi z dekanátu Banská Bystrica-mesto.
     Príležitosť ku svätej spovedi budete mať vo Veľkom týždni ešte v pondelok, utorok a v stredu vo farskom kostole od 15.00 do 17.00 hod.

Kvetný víkend 2019

     V dňoch 12. – 14. apríla 2019 sa v Banskej Bystrici uskutoční Kvetný víkend – diecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mariánom Chovancom. Registrovať sa je možné do 4.4. Bližšie informácie na www.dcmmajak.sk

Pôstni kazatelia vo farskom kostole 2019

     Cez pôstne obdobie sme na nedeľné večerné sväté omše pozvali pôstnych kazateľov spomedzi biskupských vikárov našej diecézy.

Kedy?          Vždy v nedeľu o 16.00 hod.

 

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk