slideshow 6 slideshow 9

Zákaz verejných bohoslužieb do 23. marca 2020

     Predseda vlády Slovenskej Republiky Peter Pellegrini oznámil Konferencii biskupov Slovenska (KBS) rozhodnutie, že s platnosťou od 10. do 23. marca 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Pobožnosť krížovej cesty na urpínskej kalvárii

     Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na kalvárii v Banskej Bystrici. Konajú sa každú pôstnu nedeľu o 14.30 hod. Hneď po krížovej ceste, okolo 15.30 hod., nasleduje svätá omša.


plagát (pdf.)

I. pôstna nedeľa (1. marec) – Farnosť MEDZIBROD

II. pôstna nedeľa (8. marec) – Spoločenstvo SHEKINAH

Pôstne kázne vo farskom kostole

     Cez pôstne obdobie sme na nedeľné večerné sväté omše pozvali pôstnych kazateľov. Vždy v nedeľu od 1. do 29. marca vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 16.00 hod. krížová cesta a o 16.30 hod. svätá omša.

 

Pôstne podujatie „Podeľme sa!“

     Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje v pôstnom období po 14. raz celoslovenskú akciu „Podeľme sa!“, ktorá má dlhoročné odobrenie a požehnanie všetkých slovenských biskupov. Podstatou podujatia od 26. februára do 5. apríla je „delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem“.

Benefičný koncert Martina Vetráka

     Bratia vincentíni pozývajú na Benefičný koncert Martina Vetráka s klavírnym sprievodom Anny Burdovej na podporu obnovy Kostola sv. Alžbety v Banskej Bystrici. Koncert sa uskutoční v pondelok 17. februára 2020 v Kostole sv. Alžbety o 16.30 hod.

plagát (jpg.)

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk