slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Slávnosť patrónov kostola v Starej Sásovej

     V nedeľu 21. januára 2018 bude vo Farnosti Banská Bystrica-Stará Sásová slávnostná svätá omša o 10.00 hod. z príležitosti oslavy patrónov Kostola sv. Antona, pustovníka a sv. Pavla Thébskeho. Hlavným celebrantom slávnosti bude prior benediktínov v Sampore, o. Vladimír Kasan OSB.

Zomrel kňaz nášho dekanátu

     V pondelok 8. januára 2018 nás v neskorých večerných hodinách predišiel do večnosti vdp. Daniel Bédi, farár vo farnosti Banská Bystrica-Podlavice, v dekanáte Banská Bystrica-mesto. Vdp. Daniel Bédi zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby. Vo farnosti Banská Bystrica-Podlavice sa s p. farárom Danielom rozlúčime pri svätej omši v piatok 12. januára 2018 o 16.00 hodine.

Spevník Detského speváckeho zboru Úsmev

     Detský spevácky zbor Úsmev, ktorý spieva v našej farnosti pri svätých omšiach vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v nedeľu a vo vybrané sviatky o 11.00 hod. vydal aktualizovanú verziu spevníka bez akordov, ktorý si môžete tu stiahnuť

Banícke kantácie vo vianočnej oktáve

     Srdečne Vás pozývame na koncert Baníckeho spevokolu zo Starých Hôr, ktorý v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vystúpi so spevokolom zo starohorskej baziliky v piatok 29. decembra 2017 po večernej svätej omši o 17.30 hod.

Predvianočná svätá spoveď

Príležitosť k sviatosti zmierenia 18. – 22.12.:

  • v Kostole Svätého kríža – ráno počas svätej omše o 6.30 hod.
  • vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie – popoludní od 15.00 hod., v piatok a v sobotu od 14.00 hod.
  • v Katedrále sv. Františka Xaverského: 9.00 – 12.30 hod.; 13.00 – 18.30 hod.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk