slideshow 6 slideshow 9

Cyrilometodská púť v Selciach

     V piatok 5. júla 2019 sa v Selciach uskutoční diecézna cyrilometodská púť. V Kostole sv. Cyrila a Metoda bude o 9.30 hod. spoločná modlitba posvätného ruženca a slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

     V nedeľu 23.6. budeme spolu s otcom biskupom Mariánom Chovancom sláviť všetky farnosti Banskej Bystrice osobitnú Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá začne slávením Eucharistie v našom farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. Následne budeme pokračovať eucharistickou procesiou po obidvoch námestiach, kde budú pripravené oltáre, záver bude pred Katedrálou sv. Františka Xaverského. Z tohto dôvodu budú v nedeľu 23.6.

Kňazská vysviacka

     V sobotu 22.6. sa v našom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutoční o 10.00 hod. kňazská vysviacka štyroch diakonov Banskobystrickej diecézy. Pozývame Vás na túto slávnosť, ako aj k modlitbe za nových kňazov pre našu diecézu.
     Kňazskú vysviacku príjmu Filip Gulai z farnosti Nová Baňa; Juraj Kiss a Lukáš Líška, obidvaja z farnosti Banská Štiavnica; a Jakub Randis z farnosti Brehy.

Diakonská vysviacka

     V sobotu 15.6. sa v našom farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutoční o 10.00 hod. diakonská vysviacka štyroch bohoslovcov. Pozývame Vás na túto slávnosť, ako aj k modlitbe za nových diakonov pre našu Banskobystrickú diecézu.
     Za diakonov budú vysvätení Martin Garaj z farnosti Nová Baňa; Matej Izrael z farnosti Dobrá Niva, filiálka Podzámčok; Martin Mičko z farnosti Stará Halič, filiálka Lehôtka; a Martin Ščúry z farnosti Partizánske-mesto.

Staré Hory – turičná púť

     Cez víkend 8. – 9. júna 2019 bude na Starých Horách turičná púť. V sobotu večer o 17.00 hod. začne v bazilike večerné bdenie modlitbou Vešpier, posvätného ruženca, svätou omšou a ďalším programom. Slávnosť Turíc vyvrcholí v nedeľu na Starých Horách slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod.

Program púte (jpg.)

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk