slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Miništrantské stretko

     V nedeľu 23. septembra 2018 bude o 14.30 hod. miništrantské stretnutie v Pastoračnom centre sv. Gorazda pri farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie.
     Všetkých chlapcov miništrantov, ako aj ďalších ktorí by mohli miništrovať, srdečne pozývame.

Mládežnícke stretko

     Mladých od 14 rokov opäť pozývame na pravidelné mládežnícke stretnutia v našej farnosti. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v sobotu 15. septembra 2018 po večernej svätej omši o 17.30 hod. v pastoračnom centre sv. Gorazda pri farskom kostole.
Mladých srdečne pozývame!

Blahorečenie Matky Alfonzy Márie Eppingerovej

     V nedeľu 9. septembra 2018 bude vo francúzskom Štrasburgu blahorečená Matka Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka Kongregácií sestier Božského Vykupiteľa a Najsvätejšieho Spasiteľa, sestier ktoré pôsobia aj v našej farnosti.
     Naše sestričky nás od pondelka 3. septembra pozývajú k spoločnej modlitbe deviatnika počas modlitby posvätného ruženca o 16.00 hod., vždy pred večernou svätou omšou.

Na bicykli za život

     Spoločenstvo Život ako dar pripravuje 21. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT.  Od 13. do 26. augusta 2018 navštívia 18 miest na trase Prešov – Viedeň. Pozývajú nás, aby sme sa s nimi spojili v modlitbe za záchranu nenarodených detí a v tichom svedectve o hodnote ľudského života od počatia.

Vivat vox organi 2018

     Od 1. augusta do 19. septembra 2018 bude v Katedrále sv. Františka Xaverského prebiehať už 6. ročník medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2018. Otvárací koncert festivalu v stredu 1. augusta 2018 o 19.30 hod. bude venovaný národnému umelcovi Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému, ktorého 60. výročie smrti si tento rok pripomíname. Na organe sa predstaví František Beer spolu so sopránistkou Annou Ciganocovou.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk