slideshow 6 slideshow 9

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

V pondelok 15.9. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú o 6.30; 10.00 a 16.30 hod. - všetky budú vo Farskom kostole. V Nemciach bude sv. omša o 9.00 hod. V tento deň bude možné v našom Farskom kostole znova získať úplné odpustky Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie.
Program jubilejnej púte:
9.30 - ruženec k Sedembolestnej Panne Márii, možnosť sviatosti zmierenia
10.00 - slávnostná sv. omša  (celebruje pán dekan Mons. Jaroslav Pecha)

14.9. - Povýšenie sv. Kríža

V nedeľu 14.9. je sviatok Povýšenia sv. Kríža. V našej farnosti je to slávnosť, pretože máme kostol zasvätený ku cti sv. Kríža. Všetky sv. omše  o 7.00, 8.30, 9.45, 11.00 a 16.30 hod. budú v tento deň v Kostole sv. Kríža. V tento deň je v rámci diecézneho poriadku poklona Sviatosti Oltárnej, ktorá bude trvať od 14.00 hod do večernej sv. omše. O 16.00 sa pomodlíme bolestný ruženec. Slávnostnú sv. omšu o 16.30 hod.

Veni sancte 7.9.

Vzývanie Ducha Svätého o pomoc (tzv. Veni sancte) pre žiakov Základných škôl a študentov Stredných škôl bude v nedeľu 7.9.2014 pri sv. omši o 11.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Cirkevná ZŠ začne školský rok sv. omšou 2.9.

Základná škola Štefana Moysesa oznamuje, že nový školský rok 2014/15 začne v pondelok 2. septembra 2014 slávnostnou sv. omšou so začiatkom o 9.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.  Po skončení sv. omše sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi presunú do školy.

Púť do Šaštína

V sobotu 30.8. sa v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Odchod autobusov pre prihlásených pútnikov budev sobotu ráno o 5.30 hod. od Farského kostola. Cestovné sa bude platiť v autobuse.
Program púte v bazilike bude nasledovný:
9. 30 Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
9. 45 Modlitba svätého ruženca

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk