slideshow 6 slideshow 9

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

V utorok 14.4. po skončení večernej sv. omši - o 17.15 hod. - bude vo Farskom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Zapisovanie birmovancov

Na jeseň bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí už boli na prvom sv. prijímaní a teraz chodia do 8. a 9. ročníka základnej školy,  študenti SŠ a dospelí veriaci. Zápis prebieha cez týždeň vo fare, v piatok sú aj poobede úradné hodiny.
K zápisu je potrebné:
-mať vybrané birmovné meno podľa niektorého svätca,
-svedectvo o krste - ak bol birmovanec pokrstený v inej farnosti,

Čiastočné odpustky vo Farskom kostole

Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec z príležitosti Roka zasväteného života udelil nášmu Farskému kostolu v roku 2015 možnosť každý deň získať čiastočné odpustky. Katolícka cirkev vzdáva Pánovi skutočne prítomnému v Najsvätejšej oltárnej sviatosti kult adorácie. A to nielen počas slávenia svätej omše, ale aj mimo nej tak, že s najväčšou starostlivosťou uchováva konsekrované hostie a vystavuje ich, aby ich veriaci slávnostne uctievali.

Vianočný koncert

V nedeľu 28.12. po večernej sv. omši vo Farskom kostole o 16.30 hod. vás pozývame na Vianočný koncert. Účinkovať bude banícky spevokol Haliar a mládežnícky zbor Médici zo Starých Hôr.

Modlitba "Hľadanie prístrešia pre sv. Rodinu"

Je pekným zvykom 9 dní pred Vianocami modliť sa deviatnik - spoločnú modlitbu rodín, tzv. „Hľadanie prístrešia pre sv. Rodinu.“ Dve, tri rodiny sa zídu vždy u inej rodiny a vykonajú spoločnú modlitbu. Je na to vypracovaná určitá schéma, dostať brožúrku v predajni SSV. Môžete sa modliť podľa danej schémy z brožúrky, alebo  radostný ruženec, prípadne jeho časť. Skúste to. Začiatok týchto modlitieb je 15. decembra. Kto chcete začať modlitbu s nami, príďte v pondelok 15.12. o 18.00 hod. do fary.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk