slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Deň rodiny 2018

     V sobotu 26.5. sa na Námestí slobody uskutoční od 10.00 do 17.00 hod. Deň rodiny. Pre rodiny s deťmi sú pripravené rôzne aktivity, bližšie informácie nájdete na nástenke. V nedeľu 27.5. bude v rámci dňa rodiny svätá omša vo farskom kostole o 11.00 hod., ktorú bude pre rodiny celebrovať ICDr. Jozef Kuneš, súdny vikár. Srdečne pozývame! Bližšie informácie na stránke www.denrodinybb.sk

Noc kostolov 2018

     V tomto roku sa opäť zapojíme do projektu Noc kostolov, v piatok 25.5. vo farskom kostole. V rámci programu sa o 17.30 hod. uskutoční absolventský organový koncert Mareka Trojaka. O 19.30 hod. vystúpi historička Marta Mácelová s témou „Od románskej doby po súčasnosť“ a o 21.00 hod. bude pred nočnou prehliadkou predstavený „Príbeh farského kostola“.
     Viac informácií na plagáte (pdf)

Farský kostol dočasne uzavretý

     Od 3. apríla 2018 je farský Kostol nanebovzatia Panny Márie približne na štyri až päť týždňov uzavretý. Po 28 rokoch vznikla potreba zmeniť drevenú podlahu vo svätyni farského kostola. Po mnohých úvahách a stretnutiach je pripravený projekt výmeny dreveného pódia za dlažbu. Projekt bol patričnými úradmi schválený a k realizácii príde hneď po Veľkej noci.

Oznam Základnej cirkevnej školy

     Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že v utorok 27.3. sa od 14.00 hod. do 17.00 hod. uskutoční zápis do Materskej školy v Dome Božieho milosrdenstva na Belvederi a vo štvrtok 5.4. od 14.30 hod. do 18.00 hod. bude zápis do 1. ročníka Základnej cirkevnej školy na Námestí Štefana Moysesa.

Kňaz Emil Šútor poďakoval za 80 rokov života

     V pondelok 19. marca 2018 na slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, poďakoval Pánu Bohu za 80 rokov života vdp. Emil Šútor, kňaz Bratislavskej arcidiecézy, žijúci na dôchodku v Banskej Bystrici.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk