slideshow 6 slideshow 9

Veni sancte 7.9.

Vzývanie Ducha Svätého o pomoc (tzv. Veni sancte) pre žiakov Základných škôl a študentov Stredných škôl bude v nedeľu 7.9.2014 pri sv. omši o 11.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Cirkevná ZŠ začne školský rok sv. omšou 2.9.

Základná škola Štefana Moysesa oznamuje, že nový školský rok 2014/15 začne v pondelok 2. septembra 2014 slávnostnou sv. omšou so začiatkom o 9.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.  Po skončení sv. omše sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi presunú do školy.

Púť do Šaštína

V sobotu 30.8. sa v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Odchod autobusov pre prihlásených pútnikov budev sobotu ráno o 5.30 hod. od Farského kostola. Cestovné sa bude platiť v autobuse.
Program púte v bazilike bude nasledovný:
9. 30 Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
9. 45 Modlitba svätého ruženca

Pozvánka na prednášku

Slovenský kňaz-jezuita, Pavol Gábor, pracovník Vatikánskeho observatória v Ríme, bude mať v piatok 8.8.2014 o 19.00 hod. prednášku v Pastoračnom centre Sv. Gorazda na Nám. Š.Moysesa v Banskej Bystrici. Názov prednášky: "Sme vo vesmíre sami? Veda hľadá odpoveď na odvekú otázku."

Púť do Šaštína

Dňa 30.augusta 2014 sa v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Srdečne vás všetkých na túto púť pozývame v mene nášho diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, ktorý tam spolu s nami pôjde. Zapísať na autobus sa  môžete v sakristii kostolov a v kancelárii vo fare.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk