slideshow 6 slideshow 9

Monitoring zachovávania náboženskej slobody

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že aj katolícka cirkev na Slovensku sa zapojí do monitorovania zachovávania náboženskej slobody, ktorá spočíva v zhromaždení dokumentácie o prenasledovaní kresťanov. Monitoring zabezpečuje Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Otázky a inštrukcie pre monitoring si stiahnite TU(dotazník), vyvesené sú i v predsieni kostolov na nástenke.

Oznam CZŠ

Riaditeľstvo Základnej školy Štefana Moysesa v Banskej Bystrici oznamuje, že nakoľko otvárajú dve triedy, môžu ešte prijať deti do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016. Informovať sa možno v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod. na telefónnom čísle 415 3429 alebo osobne na riaditeľstve školy.

Pozvánka na organový koncert

V nedeľu 26.4. o 17.30 hod. bude vo Farskom kostole absolventský organový koncert Denisy Gibalovej Kabáčovej, ktorá študuje na Vysokej škole v Bratislave. Zaznejú diela od autorov:  J.S.Bach, A.Očenáš, L.Vierne, P.Eben. Vstup je voľný.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

V utorok 14.4. po skončení večernej sv. omši - o 17.15 hod. - bude vo Farskom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Zapisovanie birmovancov

Na jeseň bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí už boli na prvom sv. prijímaní a teraz chodia do 8. a 9. ročníka základnej školy,  študenti SŠ a dospelí veriaci. Zápis prebieha cez týždeň vo fare, v piatok sú aj poobede úradné hodiny.
K zápisu je potrebné:
-mať vybrané birmovné meno podľa niektorého svätca,
-svedectvo o krste - ak bol birmovanec pokrstený v inej farnosti,

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk