slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Modlitba posvätného ruženca

     Cez celý mesiac október sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 16.00 hod. spoločne modlíme posvätný ruženec. Povzbudzujeme Vás k pravidelnej modlitbe ruženca a taktiež pripomíname neustálu možnosť zapísať sa do ružencového bratstva v našej farnosti.

15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.

     Z príležitosti 15. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Banskej Bystrici a výročia posviacky banskobystrickej katedrály, bude otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom slávená v pondelok 24. septembra slávnostná svätá omša o 18.00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského. Srdečne pozývame!

Miništrantské stretko

     V nedeľu 23. septembra 2018 bude o 14.30 hod. miništrantské stretnutie v Pastoračnom centre sv. Gorazda pri farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie.
     Všetkých chlapcov miništrantov, ako aj ďalších ktorí by mohli miništrovať, srdečne pozývame.

Mládežnícke stretko

     Mladých od 14 rokov opäť pozývame na pravidelné mládežnícke stretnutia v našej farnosti. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v sobotu 15. septembra 2018 po večernej svätej omši o 17.30 hod. v pastoračnom centre sv. Gorazda pri farskom kostole.
Mladých srdečne pozývame!

Blahorečenie Matky Alfonzy Márie Eppingerovej

     V nedeľu 9. septembra 2018 bude vo francúzskom Štrasburgu blahorečená Matka Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka Kongregácií sestier Božského Vykupiteľa a Najsvätejšieho Spasiteľa, sestier ktoré pôsobia aj v našej farnosti.
     Naše sestričky nás od pondelka 3. septembra pozývajú k spoločnej modlitbe deviatnika počas modlitby posvätného ruženca o 16.00 hod., vždy pred večernou svätou omšou.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk