slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Svätojakubská púť v Banskej Bystrici

     V nedeľu 29.7. sa uskutoční svätojakubskú púť s názvom Banskobystrická Kompostela, pri príležitosti 700. výročia posvätenia Kostola sv. Jakuba v Jakube v Banskej Bystrici. Púť sa začne o 9.15 hod. pred Katedrálou sv. Františka Xaverského požehnaním pútnikov. Svätú omšu o 11.00 hod. bude v Kostole sv. Jakuba celebrovať selčiansky farár a cirkevný historik Gabriel Brendza. Pripravené bude agapé a po ňom aj slávnostný koncert v kostole.

Cyrilometodská púť v Selciach

     V duchu cyrilometodských tradícií Vás aj v tomto roku od 2. do 5. júla pozývame modliť sa za duchovnú obnovu slovenského národa v centre cyrilomtodskej úcty Banskobystrickej diecézy v Selciach, v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Hodinu pred každou svätou omšou bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

55 rokov kňazstva

     V sobotu 23. júna 2018 si vdp. dekan Jaroslav Pecha pripomenul 55. výročie kňazskej vysviacky. Za dar kňazstva poďakoval najskôr v piatok 22. júna spolu so svojimi piatimi spolužiakmi kňazmi, pri slávnostnej svätej omši o 12.00 hod. v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, ktorú celebroval Mons. Branislav Koppal, generálny vikár.

Hra na organe

     Základná umelecká škola J. Cikkera v Banskej Bystrici otvára v školskom roku 2018/2019 nový odbor – hra na organe pre záujemcov o organovú a chrámovú hudbu.

     Viac informácií: Mgr.art. Peter Sochuľák, Základná umelecká škola J. Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 04  Banská Bystrica, tel.: 0907 709 899.

Diakonská a kňazská vysviacka

     Vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa najbližšie dve soboty uskutočnia vysviacky diakonov a kňazov. Piati kandidáti diakonátu a piati kandidáti kňazstva prijmú svätenie z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca.

     Diakonská vysviacka sa uskutoční 9. júna 2018 o 10.00 hod. a o týždeň neskôr sa 16. júna 2018 o 10.00 hod. uskutoční kňazská vysviacka.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk