slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Prikázaný sviatok Najsv. Kristovho tela a krvi

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Je to prikázaný sviatok. Už v stredu večer o 16.30 vo Farskom kostole bude sv. omša zo sviatku.
Vo štvrtok budú sv. omše:
-Kostol sv. Kríža o 6.30
-Farský kostol o 8.30 pre cirkevnú ZŠ, o 10.0016.30 hod. Omša o 12.00 nebude!
-Nemce o 18.00

Turíčna púť na Starých Horách

Na Turíce bude púť na Starých Horách. Večerné bdenie začne v sobotu večer o 17.00 hod. Vešperami, modlitbou sv. ruženca, sv. omšou a ďalším programom. Slávnosť Turíc vyvrcholí na Starých Horách slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10.30 hod.

Duchovné cvičenia v Roku Sedembolestnej

Biskupstvo Banská Bystrica a Diecézny katechetický úrad Banskobystrickej diecézy Vás pozývajú do Máriinej školy. Sedem termínov duchovných cvičení s názvom Učíme sa poznávať seba a Boha spolu s Máriou.

3. termín 1. - 4. október
Recepty biblických žien
Exercitátor: o. Martin Ďuračka

Svätorečenie Jána XXIII. a Jána Pavla II.

V nedeľu 27.4. budú v Ríme svätorečení pápeži bl. Ján XXIII. a bl. Ján Pavol II. Slávnosť bude vysielaná v priamom prenose televízie LUX a televízie STV 1 so začiatkom o 10.00 hod. V pondelok 28.4. sa na pošte Banská Bystrica 1 bude používať príležitostná poštová pečiatka k svätorečeniu pápeža Jána Pavla II. Záujemcovia si môžu v tento deň i počas nasledujúcich siedmich dní dať pečiatkovať svoje poštové zásielky.

Dekanátne rekolekcie 10.3.

V pondelok 10.3. sú dekanátne rekolekcie v Starej Sásovej so začiatkom o 9.30 hod. Z tohto dôvodu sv. omša vo Farskom kostole o 12.00  nebude. Úmysel sv. omše, ktorý bol prijatý na pondelok bude odslúžený pri sv. omši vo štvrtok o 12.00 hod.

Stránky

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk