slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Prednášky o Božom milosrdenstve

V roku Božieho milosrdenstva naša farnosť Banská Bystrica – mesto pozýva na prednášky do Pastoračného centra sv. Gorazda na Nám. Š. Moysesa. (plagát) Témy:
3./ 13.3. nedeľa o 17.30 hod.
Prameň inšpirácie – telesné a duchovné skutky milosrdenstva – ThLic. Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára
4./3.4. nedeľa o 17.30 hod.

Pravidelný pôstny program v našej farnosti

V pondelok, utorok a stredu o 16.00 vo Farskom kostole modlitba bolestného ruženca.
V stredu o 7.30 v Kostole sv. Kríža sv. omša pre Základnú cirkevnú školu.
Vo štvrtok od 16.00 do 16.25 vo Farskom kostole vyložená Sviatosť Oltárna na osobné odprosenie.
V piatok o 16.30 vo Farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty, po nej sv. omša.
V sobotu o 16.00 vo Farskom kostole modlitba bolestného ruženca.
V nedeľu o 16.00 vo Farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty.

Slávnosť Zjavenia Pána

V stredu 6.1. je slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov). Je to prikázaný sviatok - zaväzuje nás účasť na celej sv. omši a nekonať zbytočné práce. Keďže je pracovné voľno, poriadok sv. omší bude nedeľný. Pri všetkých sv. omšiach posvätíme trojkráľovú vodu a kriedu, z ktorej si môžete vziať do svojich príbytkov. Text požehnania príbytku máte v najnovšom Hlase farnosti. Kňazi budú požehnávať príbytky podľa osobne dohodnutého termínu.

Dobrá novina 2015

Deti našej farnosti sa zapoja do celoslovenskej akcie – Dobrá novina – v rámci ktorej budú koledovaním získavať finančnú pomoc pre deti v Afrike. Tí, ktorí chcete koledníkov prijať osobne vo svojich príbytkoch, nahláste sa do 25. decembra v sakristii. Deti z mesta začnú koledovanie 25.12. o 15.00 hod., koledovanie bude 25. a 26. decembra popoludní. Deti z Nemiec a Kynceľovej budú koledovať 25.12. od 14.00 hod.

Spovedanie k Vianociam - rozpis

pondelok až streda 21.-23.12.2015
- Kostol sv. Kríža - počas sv. omše o 6.30 hod.
- Farský kostol - od 15.00 hod. do večernej sv. omše

Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však z nich vyzná 
a zanechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.
(Prís 28,13)

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk