slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Eucharistická procesia 29.5.

V nedeľu 29.5. budeme sláviť všetky farnosti mesta spolu s otcom biskupom Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Začneme sv. omšou v našom Farskom kostole o 9.30 hod., potom budeme pokračovať eucharistickou procesiou po obidvoch námestiach, kde budú pripravené oltáre. Záver bude pred Katedrálou.

Príprava detí k 1. sv. prijímaniu

Farská katechéza pre deti, ktoré v našej farnosti pristúpia k 1. sv. prijímaniu, bude v piatok 27.5.2016 o 15.00 hod. v Kostole sv. Kríža. Oznamujeme rodičom, že 1. sv. prijímanie bude v nedeľu 5.6.2016

Deň rodiny 2016

Cez víkend, v dňoch 14. a 15. mája je v BB slávenie "Dňa rodiny". Spoločenský program bude v sobotu v parku pod Pamätníkom a v nedeľu v rámci "Dňa rodiny" bude o 10.00 hod. sv. omša vo Farskom Kostole sv. Ducha v BB-Podlaviciach.

Púť rádia Lumen do Krakova

Riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák, oznamuje a zároveň srdečne pozýva všetkých veriacich na 12. rozhlasovú púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 7. mája 2016. Podrobnejšie informácie na nástenkách a v predajni SVV.

Zomrel Mons. František Škoda

Vo štvrtok 10. marca 2016 zomrel pápežský prelát, rímskokatolícky kňaz, filozof a vysokoškolský pedagóg Mons. František Škoda. Zádušnú svätú omšu za zosnulého bude v pondelok 14.3.2016 o 14.00 hodine vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici celebrovať a následné pohrebné obrady vykoná banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Jeho telesné pozostatky budú uložené na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici.
Viac info je v Hlase farnosti.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk