slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

eRko kurz Začíname

     eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré sa venuje deťom a usiluje sa tvorivo vyplniť voľný čas detí a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu, ponúka kurz „Začíname“, ktorý je určený tým, ktorí začínajú, resp. chcú začať, pracovať s deťmi.

Sviatok sv. Františka Xaverského

Slávnosť titulu katedrály
V sobotu 3. decembra 2016 bude v Banskobystrickej diecéze slávnosť patróna diecézy a katedrálneho kostola – svätého Františka Xaverského. Slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Františka Xaverského bude v sobotu o 8.30 hod. Hlavným celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Birmovka v roku 2017

     V tomto roku bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania 15. októbra 2017. Zápis birmovancov prebieha vo farskej kancelárii do konca januára a príprava začne vo februári. Birmovanci, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti (Banská Bystrica-mesto), potrebujú krstný list.

Godzone tour – Nový level

     Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS pozývajú mladých v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež na evanjelizačné turné Godzone tour – Nový level. Môžete sa pridať k 19 000 mladým, ktorí minulý rok prišli osláviť nášho dobrého Boha a zažiť zmenu atmosféry. Tento rok chcú ísť organizátori s Vami na nový level! V Banskej Bystrici to bude 17. novembra 2016 o 18.00 hod. na zimnom štadióne. Vstup je zdarma.

     Viac info: www.tour.godzone.sk

Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami

     Misionári saletíni pozývajú v dňoch 2. – 4. decembra 2016 na duchovnú obnovu "rozVEDENÍ k BOHU I." (pre rozvedených, ktorí nežijú v ďalšom zväzku) do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk