slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Oznamy Základnej cirkevnej školy

     Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že 13. marca 2017 od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.45 do 15.45 hod. bude Deň otvorených dverí v Základnej škole pre všetkých rodičov, deti a záujemcov.

     Prijímanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy bude dňa 30. marca 2017 od 13.00 do 17.00 hod. v budove MŠ, Ulica T. Andrašovana 44, Banská Bystrica-Belveder.

Diecézna púť do Fatimy

     Banskobystrická diecéza v spolupráci s CK Awertravel pozýva všetkých mariánskych ctiteľov na Púť do Fatimy v termíne 23. – 26. októbra 2017. Cena púte 550,- € zahŕňa dopravu, cestovné poistenie, 3x ubytovanie s plnou penziou v hoteli vo Fatime, sprievodca-kňaz. V cene nie je zahrnutý palivový príplatok, ktorý aktuálne môže byť do výšky 25,- €.

Pôstna krabička pre Afriku

     Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila už šiesty ročník kampane „Pôstna krabička pre Afriku“, ktorá je zameraná na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojím pôstnym darom môžu veriaci pomôcť biednym africkým deťom a rodinám. Viac informácií nájdete na www.charita.sk

Divadelné predstavenie v Kostole sv. Alžbety

     Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku so zastúpením v Banskej Bystrici, pozýva z príležitosti 400. výročia založenia svojho prvého Spolku v Châtillon vo Francúzsku, na svoje divadelné predstavenie „O založení prvého Spolku kresťanskej lásky v Châtillon, do Kostola sv. Alžbety v nedeľu 26. februára o 18.30 hod. Účinkujú sympatizanti Vincentskej cesty.

5. výročie pomníka nenarodeným deťom

     V sobotu 25. februára 2017 si vo farnosti Nevoľné, v dekanáte Žiar nad Hronom, v Banskobystrickej diecéze pripomenú 5. výročie požehnania pomníka nenarodeným deťom. Pomník na cintoríne v Nevoľnom je prvým pomníkom na pochovávanie nenarodených detí na Slovensku. Pri príležitosti tohto výročia bude vo farskom Kostole premenenia Pána v Nevoľnom slúžiť svätú omšu Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Svätá omša začne v sobotu 25. februára 2017 o 10.00 hod.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk