Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Správa cintorína

Správa cintorína sídli v administratívnej budove Krematória v BB-Kremničke č. 60

  • evidencia
  • nájomné zmluvy a platby za hrobové miesta
  • žiadosti o pridelenie hrobového miesta pre aktuálne pochovanie
  • žiadosti o rezervovanie hrobového miesta
  • povolenie na kamenárske práce
  • povolenie na vjazd motorového vozidla
  • a iné administratívne úkony

Webstránka Správy cintorína je TU

tel.: 048/410 35 59, mobil: 0918 804 402

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk