Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Sviatosť birmovania

Príprava na sviatosť birnovania trvá 2 roky. Spoločná príprava pozostáva z katechéz v nedele počas školského roka v kostole sv. Kríža o 9.45 h a prípravy v skupinkách pod vedním animátora.
Zápis birmovancov prebieha vo fare do konca januára 2015.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk