slideshow 6 slideshow 9

Deň otvorených dverí Katolíckeho gymnázia

     Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. novembra 2019 od 8.00 do 12.30 hod.

Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul

     Tím členov vetiev vincentskej rodiny pod záštitou Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky pripravili putovanie relikvií (telesných pozostatkov) sv. Vincenta de Paul po území Slovenskej a Českej republiky. V čase od 26. septembra do 15. decembra 2019 putuje po rôznych miestach Slovenskej a Českej republiky relikviár životnej veľkosti (80x60x200cm) s pozostatkami sv. Vincenta de Paul.

Slávnosť všetkých svätých a "dušičky"

     V piatok 1. novembra na slávnosť všetkých svätých je prikázaný sviatok. V tento deň nás zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na svätej omši. Keďže je pracovné voľno, poriadok svätých omší bude ako v nedeľu. Už večerná svätá omša vo štvrtok bude zo slávnosti. Vo farskom kostole budú sväté omše o 7.00, 8.30, 11.00 a 16.30 hod., v Kostole Svätého kríža o 9.45 hod. a v Nemciach o 9.00 hod. Od 16.00 hod.

Slávenie Misijnej nedele

     Slovenské misijné hnutie v Banskej Bystrici pripravilo na Misijnú nedeľu 20. októbra 2019 program o 15.00 hod. v Dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici. Budete mať možnosť vypočuť si osobné svedectvá misionárov pôsobiacich v rôznych častiach sveta a zhliadnuť krátky dokumentárny film o tragicky zosnulej rehoľnej sestre Veronike Terézii Rackovej. Srdečne pozývame.

Milión detí sa modlí ruženec

     V piatok 18.10. bude v Kostole Svätého kríža o 9.00 hod. modlitba ruženca žiakov cirkevnej základnej školy, ktorí sa v ten deň zapoja do svetovej modlitby „Milión detí sa modlí ruženec“. Môžete sa s nimi spojiť modlitbou v kostole, alebo doma v tom istom čase. Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred týmto obrazom skupina detí modlí ruženec.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk