Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Nedeľná slávnosť Božieho tela a krvi

     V nedeľu 18. júna 2017 budeme spolu s otcom biskupom sláviť všetky farnosti mesta osobitnú Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá začne slávením Eucharistie vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. Následne budeme pokračovať eucharistickou procesiou po obidvoch námestiach, kde budú pripravené oltáre, záver bude pred katedrálou.

     Z tohto dôvodu budú budúcu nedeľu v našej farnosti sväté omše o 7.00; 8.30; 9.30 a 16.30 hod. (sväté omše o 9.45 a 11.00 hod. nebudú).  V Nemciach bude svätá omša ráno o 7.30 hod.

     Počas eucharistickej procesie budeme spievať piesne z JKS – prineste si preto so sebou spevníky. Prosíme prvoprijímajúce dievčatá, prípadne mladšie dievčatá, aby prišli na slávnosť v bielych šatách a s košíkmi kvetov. Počas procesie budú posýpať lupene kvetov pred Oltárnou sviatosťou. Tí, ktorí máte záhradku, môžete deťom priniesť kvety do zásoby.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk