Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Mimoriadne púte na Starých Horách

     Počas roku Fatimskej Panny Márie bude bývať na Starých Horách v bazilike a na Studničke púť vždy 13-teho v mesiaci, kedy bývali pred 100 rokmi zjavenia Panny Márie vo Fatime počas šiestich mesiacov. Ak to bude v sobotu, tak vždy dopoludnia a ak vo všedný deň, tak večer o 18.00 hod. Organizovanie bude mať na starosti vždy niektorý dekanát.

     Náš dekanát začne v sobotu 13. mája. O 10.30 hod. bude svätá omša a potom procesia so sochou Panny Márie na Studničku, počas ktorej sa budeme spoločne modliť ruženec. Pre Vás, ktorí chcete ísť autobusom, bude objednaný autobus a pristavený 13.5. na parkovisku pod Pamätníkom SNP o 9.00 hod.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk