Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Kňazi

Farár  dekan
Mons. Jaroslav Pecha, Th.D.

Kaplán
Mgr. Marián Juhaniak

Kňaz bývajúci vo farnosti
Mons. Ing. Viliam Kurilla

Diakonská prax
Jozef Slavkovský

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk