Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

eRko kurz Začíname

     eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré sa venuje deťom a usiluje sa tvorivo vyplniť voľný čas detí a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu, ponúka kurz „Začíname“, ktorý je určený tým, ktorí začínajú, resp. chcú začať, pracovať s deťmi.

     Ide o kurz, kde sa záujemcovia dozvedia niečo o dobrovoľníctve a oboznámia sa so základnými poznatkami, ktoré ich zorientujú v dobrovoľníckej práci s deťmi – vo vedení detského kresťanského spoločenstva a tiež spoznajú štýl a ponuku eRka pre prácu s deťmi.

Kedy, kde? 17.-19. február 2017, eRkodom, Liptovská Osada

Účastnícky príspevok je 10 € (cestovné preplatíme).

Pre koho? Ak máš záujem pracovať s deťmi a vek minimálne 15 rokov (rok narodenia 2002 a skôr) – tento kurz je určený tým, ktorí začínajú pracovať s deťmi.

Do 12. februára je potrebné vyplniť prihlášku tu.

Do 12. februára je potrebné poslať aj odporúčanie (na jozef.repko@erko.sk). Požiadaj o odporučenie vedúceho OC, alebo zodpovedného za eRko vo vašej farnosti. Ak nepatríš do eRka, daj odporučenie napísať kňazovi vo vašej farnosti. V odporúčaní je potrebné uviesť dôvody odporúčania na kurz Začíname, či pracuje, alebo plánuje pracovať s deťmi, meno, priezvisko a bydlisko účastníka.

     Prihláseným účastníkom zašleme podrobnejšie informácie mailom do 14.02.2017. Bližšie informácie nájdete na stráne www.erko.sk

ThDr. Jozef Repko, PhD.  poverený pastoráciou detí v Banskobystrickej diecéze

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk