Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Cyrilometodská púť v Selciach

     Banskobystrický biskup Štefan Moyses na tisíce výročie príchodu svätých solúnskych bratov požehnal v roku 1863 oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda v Selciach, čím sa selčiansky farský chrám stal prvým kostolom na Slovensku zasväteným našim vierozvestom.

     Banskobystrický biskup Rudolf Baláž vyhlásil v roku 1998 Kostol sv. Cyrila a Metoda v Selciach za diecézne centrum cyrilometodskej úcty.

     V duchu týchto tradícií aj v tomto roku pozývame modliť sa za obnovu slovenského národa a duchovne sa zapojiť k zasväteniu, ktoré vykonajú otcovia biskupa na národnej púti v Nitre.

Program:

2.7.  10.30 h.     Pontifikálna svätá omša (celebruje Mons. Marián Chovanec,
                        banskobystrický diecézny biskup)

3.7.  18.00 h.     Svätá omša s tematickou kázňou

4.7.  18.00 h.     Vigílna svätá omša s novokňazským požehnaním

   do 21.00 h.     Adorácia

5.7.  9.30 h.       Privítanie pútnikov, spoločná modlitba posvätného ruženca
                        (banskobystrickí seminaristi)

       10.30 h.     Slávnostná svätá omša (celebruje Mons. Branislav Koppal,
                        generálny vikár Banskobystrickej diecézy)

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk