Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Birmovka v roku 2017

     V tomto roku bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania 15. októbra 2017. Zápis birmovancov prebieha vo farskej kancelárii do konca januára a príprava začne vo februári. Birmovanci, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti (Banská Bystrica-mesto), potrebujú krstný list.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk