Nachádzate sa tu

Adventné obdobie

     Advent je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriavame na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Adventné obdobie je preto časom nábožného a radostného očakávania.
     Cez celý advent budú každý deň ráno v Kostole Svätého kríža o 6.30 hod. roráty. Roráty sú tradičné adventné sväté omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie, v ktorých sa veriaci učia podľa jej vzoru očakávať Pána. Podľa zvyku v našich krajoch bývajú roráty zavčas ráno. Srdečne Vás na rorátne sväté omše pozývame.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk