Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

220. výročie narodenia biskupa Štefana Moysesa

     Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvo Banská Bystrica, Katedrou histórie FF Univerzity Mateja Bela a Spolkom banskobystrických historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Vás pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moysesa pozývajú na medzinárodnú  konferenciu o jeho živote a diele 24. októbra 2017 v Thurzovom dome na Námestí SNP 4 v Banskej Bystrici.

Program konferencie (pdf.)

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk