slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Mimoriadne púte na Starých Horách

     Počas roku Fatimskej Panny Márie bude bývať na Starých Horách v bazilike a na Studničke púť vždy 13-teho v mesiaci, kedy bývali pred 100 rokmi zjavenia Panny Márie vo Fatime počas šiestich mesiacov. Ak to bude v sobotu, tak vždy dopoludnia a ak vo všedný deň, tak večer o 18.00 hod. Organizovanie bude mať na starosti vždy niektorý dekanát.

Nedeľná slávnosť Božieho tela a krvi

     V nedeľu 18. júna 2017 budeme spolu s otcom biskupom sláviť všetky farnosti mesta osobitnú Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá začne slávením Eucharistie vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. Následne budeme pokračovať eucharistickou procesiou po obidvoch námestiach, kde budú pripravené oltáre, záver bude pred katedrálou.

Koncert farského detského speváckeho zboru

     11. júna sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutoční koncert nášho farského Detského speváckeho zboru Úsmev, ktorý chce prezentovať aj svoje prvé CD s nahrávkami piesní z „detských“ svätých omší. Na tento ich vôbec prvý koncert srdečne pozývame, už budúcu nedeľu o 18.00 hod.

Noc kostolov 2017

     V tomto roku sa naša farnosť opäť zapojí do projektu Noc kostolov. Pri tejto príležitosti bude v piatok 9. júna 2017 vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 20.00 hod. otvorenie podujatia duchovným slovom, po ktorom bude nasledovať prednáška Marty Mácelovej o oltári sv. Barbory vzhľadom na tvorbu Majstra Pavla z Levoče.

Deň rodiny v Banskej Bystrici

     Dobrovoľnícke rodiny pod hlavičkou Diecézneho pastoračného centra pre rodinu pripravujú aj tento rok Deň rodiny 2017 s mottom: „Rodina: malé veľké víťazstvá.“ Podujatie sa uskutoční 20. mája v parku pod Pamätníkom SNP od 10.00 do 18.00 hod. Organizátori na tento deň pripravujú hry pre celú rodinu, športové a zábavné aktivity pre všetky generácie, pri ktorých by mali účastníci prežiť zábavu a zakúsiť spoločnú radosť.

Stránky

Copyright © 2017 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk