slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Modlitebná iniciatíva za Európu

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie Konferencia biskupov Slovenska na 84. plenárnom zasadaní odobrila celoslovenskú modlitbovú iniciatívu s názvom „Zo srdca Európy“. Ide o výzvu modliť sa v období najbližšieho polroka za jednotlivé krajiny Európskej únie.

Každý týždeň počas slovenského predsedníctva je venovaný jednej členskej krajine EÚ, za ktorú budú prebiehať modlitby v kostoloch a v rehoľných aj laických spoločenstvách po celom Slovensku.

Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi

     V piatok 21. októbra 2016 pozýva Slovenská katolícka charita na filmový festival Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa uskutoční v Záhrade – Centre nezávislej kultúry na Námestí SNP 16 o 17.00 hod.

Večer milosrdenstva na Fončorde

     Občianske združenie Fórum života v spolupráci s Lámačskými chválami Vás pozýva na chválový koncert pod názvom Večer milosrdenstva. Uskutoční sa 22. októbra o 18.00 hod. v Banskej Bystrici na Fončorde v Kostole sv. Michala, Archanjela – začína sa svätou omšou. Tento koncert bude jedinečnou príležitosťou ďakovať Bohu za dar života, odprosovať za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi.

Vystúp na Karmel... Zabojuj o povolanie

     Bratia bosí karmelitáni pozývajú všetkých mladých mužov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie (rehoľné, manželské, kňazské...) na duchovnú obnovu o rozoznávaní povolania v Kláštore bosých karmelitánov v Banskej Bystrici v termíne 21. – 23. októbra 2016.

Listovanie Bibliou v Sampore

     V Kláštore premenenia Pána v Sampore sa vo Svätom roku milosrdenstva uskutoční v dňoch 21. – 23. októbra 2016 cyklus prednášok pod vedením biblistov: ThDr. Dagmar Kráľová FMA, PhD. a SSDr. Blažej Štrba, PhD.

Stránky

Copyright © 2015 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk